http://www.trdent.pl
pl cz de en

Własne labolatorium


W ramach naszej działalności posiadamy własne laboratorium, co pozwala nam na bieżąco kontrolować dostawy surowców oraz nasz wyrób bezpośrednio po wytworzeniu.

Podstawowe parametry podlegające badaniu to;

 

 • masa
 • długość
 • średnica
 • czas tonięcia
 • chłonność wody
 • wilgotność
 • popiół
 • zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie
 • obecność związków pianotwórczych - niedopuszczalna
 • zawartość chlorków
 • zawartość siarczanów
 • zawartość substancji redukujących - niedopuszczalna
 • pH wyciągu wodnego
 • zawartość substancji optycznie wybielających – niedopuszczalna
 • czystość mikrobiologiczna jakościowa oraz ilościowa


Badania pełne są wykonywane minimum raz na kwartał i przy każdej zmianie któregokolwiek surowca.